قوانین

کلیه کاربران موظف به رعایت قوانین آپلود لی uploadly.net می باشند . آپلود لی یک سرویس آپلود سنتر ابری است ، تمامی مسئولیت آپلود فایل ها بر عهده آپلود کننده فایل است. به صورت کلی آپلود کلیه فایل های مغایر با قوانین حاکم بر کشور و فضای مجازی (https://www.cyberpolice.ir/page/42981) ممنوع می باشد.
آپلود لی دات نت
یک سرویس از اندروید ریور ™

queue